Vurder forretningsrisiko snarare end teknisk risiko!

RSA Archer hjælper virksomheder med at kortlægge den forretningsrisiko, de står overfor som følge af den stadigt stigende cyberkriminalitet.

I de seneste år er cyberrisici blevet en høj prioritet for mange virksomhedsledere.


Cyberrisiko er en vigtig faktor, der skal tages i betragtning, da den vedrører virksomhedens kvalitet og overholdelse af interne processer, rutiner og systemvedligeholdelse.


En udfordring, når det kommer til cyberrisikovurderinger, er, at risikoen undersøges i henhold til gamle parametre som ”høj, mellem og lav”, og som ikke kan fortolkes af virksomhedsejere i virksomhederne.

Beskeden bliver vanskelig at oversætte til markedsøkonomiske vilkår.

Anbefalingen af foranstaltninger bliver uklar, og virksomheder får ikke værdien af deres investering.

Find ud af, hvordan cyberrisikovurderinger giver virksomhederne mulighed for at træffe bedre beslutninger, når det kommer til handlinger og sikkerhedsinvesteringer. Samtidig opfylder virksomheden sine krav til overholdelse.

Læs mere eller kontakt Infinigates Anders Mehlbye