Infinigate sponsorerer Ungdommens Røde Kors

Med kampagnen #SygtUng ønsker Ungdommens Røde Kors at hjælpe indlagte børn og unge med et frirum fra sygdommen. Infinigate tegner sponsorat og bakker op om det gode arbejde.

I efteråret 2020 sætter Ungdommens Røde Kors fokus på indsatserne på hospitalsområdet for syge og indlagte børn og unge. Det gør de for at samle ind til fortsat at kunne drive de 14 hospitalscafeer, hvor børn og unge med langvarig sygdom kan få et break fra en hverdag fyldt med behandling og medicin.

Det er en kæmpe udfordring at være kronisk syg og langtidsindlagt, når du er barn eller ung. Når du er på hospitalet eller i psykiatrien, lever du ikke kun med smerter og utryghed. Du oplever også, at dit almindelige børne- og ungdomsliv er sat på pause.

Derfor sætter Ungdommens Røde Kors sygdom på pause i de 14 hospitalscafeer rundt om i hele Danmark. Her får de syge børn og unge et frirum med hinanden og de frivillige, hvor de kan glemme medicin og behandling for en stund.

Du kan læse mere om kampagnen her:

www.urk.dk/sygtung